ทำไมต้องติดตั้งกับดักฟ้าผ่า (Lightning Arrester) ที่หม้อแปลง

การติดตั้งกับดักฟ้าผ่า (Lightning Arrester) เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินเนื่องจากฟ้าผ่าถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าสำคัญ ๆ อาทิ สายเคเบิลใต้ดิน อุปกรณ์ตัดตอน หม้อแปลงไฟฟ้าและคาปาซิเตอร์ ซึ่งโดยปกติมักจะติดตั้งกับดักเสิร์จขนานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการป้องกัน โดยกับดักฟ้าผ่าที่ติดตั้งที่หม้อแปลงนั้นปกติจะติดตั้งที่ด้านแรงสูงของหม้อแปลง สายต่อลงดินของกับดักฟ้าผ่าต้องต่อร่วมกับสายต่อลงดินของตัวถังหม้อแปลง และต้องพยายามให้สั้นที่สุดเพื่อลดแรงดันคร่อมในสายไฟฟ้า (Vb = Vb1+Vb2 = Vrp = แรงดันที่ตกคร่อมหม้อแปลง)

และ สายต่อลงดินนี้ต้องแยกต่างหากจากสายต่อลงดินของระบบไฟฟ้าด้านแรงต่ำ (สายนิวทรัล) เพื่อป้องกันแรงดันเกินนี้ไปทำให้เครื่องอุปรณ์ไฟฟ้าเสียหายปัจจุบันการไฟฟ้าฯ ได้ปรับปรุงย้ายตำแหน่งติดตั้งของกักดักฟ้าผ่ามาอยู่ใกล้ๆทางด้านของแรงสูงของหม้อแปลงให้ใกล้ที่สุด เพื่อลดแรงดันที่จะตกคร่อมหม้อแปลง

ลองอ่านได้จากไฟฟ้าสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 (ก.ย-ต.ค 2555) http://issuu.com/eitmagazine/docs/v19i5เรื่องข้อพิจารณาในการติดตั้งกับดักเสิร์จเพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแบบเหนือดิน …โดย คุณกิตติกร มณีสว่าง หัวหน้าแผนกวิจัยอุปกรณ์ไฟฟ้า กองวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*