หลักสูตรออกแบบงานระบบไฟฟ้าตามแบบฉบับแอดมินห้องไฟฟ้า (ออนไลน์)

 

หลักสูตรออกแบบงานระบบไฟฟ้า แบบฉบับแอดมินห้องไฟฟ้า (ฉบับออนไลน์)

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ ไม่เข้าใจตรงไหนสายตรงถึงวิทยกรได้ตลอดเวลา มีกลุ่มไว้พูดคุยปรึกษากัน

 

หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกับวิทยกรได้โดยตรง

กดมาที่ลิงค์นี้นะครับ

https://line.me/ti/p/l14uLx9EGy

Line ID : 0815508587

 

หลักการและเหตุผล

         งานออกแบบระบบไฟฟ้า ถือเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในหลายส่วนมากประกอบกัน เช่น ความรู้ทางวิศวกรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้ที่จะสามารถออกแบบงานระบบไฟฟ้าได้นั้นจำเป็นความรู้และความชำนาญด้านนี้เป็นอย่างดี เพราะการออกแบบระบบไฟฟ้าต้องคำนึงถึงเงื่อนไขพื้นฐานดังต่อไปนี้ คือ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือของระบบ ความง่ายในการปฎบัติงาน การบำรุงรักษา และงบประมาณการลงทุน

         ซึ่งหลักสูตรนี้ จะนำผู้เข้าอบรมไปทราบถึงขั้นตอนและการคำนวณหาพิกัดต่างๆที่จำเป็น  ในออกแบบระบบไฟฟ้า โดยจะเริ่มตั้งแต่โหลดไฟฟ้าตัวสุดท้าย-ตู้ไฟฟ้า-สายไฟฟ้า-อุปกรณ์ป้องกัน-จนถึงการหาขนาดหม้อแปลง ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด พร้อมทั้งนำเสนอเทคนิคต่างๆ (อย่างง่าย…แบบฉบับแอดมินห้องไฟฟ้า) และสอดแทรกเกร็ดความรู้ ที่มาที่ไปของข้อกำหนดในมาตรฐานฯ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เป้าหมายเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง

” โดยจะอ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 (ฉบับล่าสุด) เป็นหลัก “

 

หลักสูตรนี้เขียนขึ้นมาเพื่อ วิศวกรไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า, บุคคลทั่วไป

 • วิศวกรไฟฟ้า – เพื่อทำให้ทราบถึงมาขอค่าต่างๆที่มาตรฐานกำหนดไว้ว่ามีวีธีการคิดอย่างไรมาได้อย่างไร เพื่อเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องในการออกแบบ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปรับระดับใบประกอบวิชาชีพจากภาคีเป็นสามํญวิศวกรได้

 • ช่างไฟฟ้า – สามารถอ่านแบบตรวจสอบแบบและแก้ไขแบบเบื้องต้นได้ ตามมาตรฐานฯ ได้อย่างถูกต้อง

 • ผู้สนใจทั่วไป – สามารถเข้าใจลำดับขั้นตอนการออกแบบงานระบบไฟฟ้า ว่ามีขั้นตอนอย่างไร สามารถนำความรู้ไปคุยกับช่างไฟฟ้าเบื้องต้นได้

วิทยากร

นายปกรณ์ ปริยะวาที

ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ (Facebook) “ห้องไฟฟ้า” ที่เผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านงานระบบไฟฟ้า

ประสบการณ์ทำงาน 20 ปี ในสายงานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟ้ากำลัง วฟก.1177

 

เอกสารและข้อมูลที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ไฟล์เอกสารอบรมของรุ่นล่าสุด (ไฟล์ PDF เต็มหน้า เนื้อหา 1040 สไลต์ แบ่งออกเป็น 16 บท
 • ไฟล์แบบฟอร์มการเขียน Load schedule และ Single line Diagram (ไฟล์ Excel & Auto-cad)
 • ไฟล์แบบฟอร์มการคำนวณค่าต่างๆใน Single line Diagram (ไฟล์ Excel) เช่น ขนาดหม้อแปลง ขนาดสาย ขนาดเบรกเกอร์ ขนาด Capacitor bank, คำนวณแรงดันตก และค่ากระแสลัดวงจร
 • ไฟล์เอกสารมาตรฐาน ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวกับงานออกแบบระบบไฟฟ้า (ไฟล์ PDF)
 • โดยจะส่งลิงค์เอกสารทั้งหมดให้โหลดและจะมี Update ให้ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง

 

วัตถุประสงค์

 • ผู้อบรมสามารถเข้าใจหลักการและขั้นตอนการออกแบบระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้อบรมได้ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • ผู้อบรมสามารถออกแบบแสงสว่างแบบวิธี Lumens method ได้ และเข้าใจตัวแปรต่างๆในสูตรพื้นฐานของการคำนวณแสงสว่างได้ ทราบถึงระดับความสว่างตามที่กฎหมายกำหนด และการเลือกใช้โคมไฟให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้อบรมสามารถออกแบบและวางตำแหน่งโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินได้ถูกต้องตามมาตรฐานฯ
 • ผู้อบรมสามารถกำหนดจำนวนเต้ารับให้เหมาะสมกับพื้นที่ หรือห้องแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม (ในกรณีที่เจ้าของงานไม่ได้ระบุมาให้)
 • ผู้อบรมสามารถประเมินค่ากำลังไฟฟ้า (VA) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และโหลดประกอบอาคารได้เบื้องต้น
 • ผู้อบรมสามารถจัดทำตารางโหลดได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้อบรมสามารถคำนวณหาขนาดกระแสพิกัดของอุปกรณ์ป้องกันได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานฯ (ทั้งโหลดทั่วไป โหลดมอเตอร์ และโหลดเครื่องเชื่อม)
 • ผู้อบรมสามารถคำนวณหาขนาดสายวงจรย่อย, สายป้อน และสายประธานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานฯ
 • ผู้อบรมสามารถคำนวณแรงดันตกในสายไฟฟ้าได้
 • ผู้อบรมสามารถคำนวณหาขนาดพิกัดของกระแสลัดวงจรที่ตำแหน่งต่างๆได้ เพื่อกำหนดขนาดพิกัดของอุปกรณ์ป้องกันได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้อบรมสามารถเลือกและกำหนดขนาดช่องเดินสายไฟฟ้าและรางเคเบิลได้ถูกต้องตามมาตรฐานฯ
 • ผู้อบรมสามารถออกแบบบ Capacitor bank ที่ตู้ MDB ได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้อบรมสามารถเข้าใจที่มาของ Harmonic ในระบบไฟฟ้า และผลต่อระบบไฟฟ้า และวิธีการการป้องกัน
 • ผู้อบรมสามารถทำการประมาณโหลดเพื่อหาขนาดหม้อแปลงได้อย่างถูกต้อง สำหรับอาคารประเภทต่างๆ
 • ผู้อบรมสามารถเข้าใจประโยชน์ของการต่อลงดิน และทำการออกแบบระบบการต่อลงดินและสายดินได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานฯ
 • ผู้อบรมสามารถเขียน Single line diagram ได้อย่างถูกต้อง (ทราบถึงค่าต่างๆที่จำเป็นที่ต้องระบุอยู่ในแบบ)
 • ผู้อบรมสามารถกำหนดขนาดสายไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่รับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯจนถึงหม้อแปลง และอุปกรณ์ป้องกันทางด้านแรงสูง ตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าฯ ได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม (เนื้อหาแยกเป็น 16 บท)

 

 

 

 

ผู้ชำระเงินค่าอบรมหลักสูตรออกแบบงานระบบไฟฟ้า (ออนไลน์)

จะได้สิทธิอะไรบ้าง

          1) ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม 16 บท หน้าสไลต์รวม 1040 หน้า (ส่งไฟล์ให้โหลด)

         2) โปรแกรมการคำนวณขนาดสาย ขนาดเบรกเกอร์ ขนาดหม้อแปลง ขนาดคาปาซิเตอร์ ขนาดแรงดันตก ขนาดกระแสลัดวงจร 

         2) เชิญเข้ากลุ่มเพื่อดูวีดีโอที่บันทึกไว้ของรุ่นที่ผ่านมาได้ แบบไม่หมดอายุ (และมี Update ทุกรุ่น)

         3) เชิญเข้ากลุ่มเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้จากคำถามและกรณีศึกษาต่างๆจากสมาชิกในกลุ่ม ทุกวัน

         4) ไม่เข้าใจตรงไหนสายตรงถึงวิทยากรได้ตลอดเวลา

 

        *** เอกสารทุกอย่างที่ให้จะมี update ให้ทุกครั้งที่จัดการอบรมรอบใหม่ และจะส่งลิงค์ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วได้ Update เอกสารด้วย

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน

4,000 บาท

 

หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงกับผู้จัดหลักสูตร
กดลิงค์นี้นะครับ  

https://line.me/ti/p/l14uLx9EGy

Line ID : 0815508587

 

มาเรียนรู้เทคนิคต่างๆด้วยกันนะครับ

ข้อแตกต่างระหว่างการเรียนในห้องกับเรียนออนไลน์

 • ราคาค่าเรียน : ออนไลน์ (4000 บาท) แบบเรียนในห้อง  (5000 บาท)

 • เอกสารในการอบรรม : ออนไลน์จะมีไฟล์เอกสารส่งไลิงค์ให้โหลด แต่แบบเรียนในห้องจะมีเอกสารเป็นรูปเล่มให้

 • สิทธิการเข้าดูวีดีโอการอบรมย้อนหลังได้ : ออนไลน์และแบบเรียนในห้องได้สิทธิ์เหมือนกัน

 

เรามีกลุ่ม VIP ไว้สำหรับพูดคุยสอบถามข้อมูลต่างๆ แบบไม่หมดอายุ และมีการพูดคุยกันทุกวัน

ตัวอย่างการพูดคุยในกลุ่ม www.facebook.com/pg/ElectricalRm/photos/?tab=album&album_id=1939535746059816

   

หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงกับผู้จัดหลักสูตร
กดลิงค์นี้นะครับ  

https://line.me/ti/p/l14uLx9EGy

Line ID : 0815508587