ตำแหน่งติดตั้ง lightning arrester (กับดักฟ้าผ่า)

ตำแหน่งติดตั้ง lightning arrester (กับดักฟ้าผ่า)  ค่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆ

1) อยู่บนสุด เพราะตอนแรกคิดว่าต้องอยู่สูงที่สุดเพราะฟ้าจะได้เห็น (แต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวล่อฟ้านะ แค่เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่า)

2) เลื่อนลงมาติดตั้งไว้ตรงกลาง ระหว่าง drop out fuse และหม้อแปลง ด้วยเหตุผลเพราะจะได้เปลี่ยนซ่อมบำรุงง่าย เพราะถ้าจะเปลี่ยนก็ปลด fuse ลง แบบเดิมอยู่บน fuse ทำให้ซ่อมบำรุงยาก

3) ปัจจุบัน ตำแหน่งที่ติดตั้งที่ดีที่สุดคือ ติดที่หม้อแปลงเลย เพราะหากเราจะป้องกันแรงดันเกินของอุปกรณ์อะไรก็ให้ติดกับดักฟ้าผ่าหรืออุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินตรงนั่น และติดตั้งให้สายที่ต่อขนานกับอุปกรณ์นั้นให้สั่นที่สุด เพื่อที่จะไม่ทำให้กระแสที่มีปริมาณสูงจากฟ้าผ่าไปไหลผ่านสายที่มีความต้านทานมาก ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมสูงตามไปด้วย ดังนั้นจึงต้องติดตั้ง lightning arrester ให้ใกล้หม้อแปลงและสายที่จะต่อจากด้านหัวและด้านล่างให้สั่นที่สุดนะ

Cr.PEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*