สาร SF6 คืออะไร

SF6

ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (Sulfur hexafluoride) เป็นสารประกอบอนินทรีย์ มีสูตรเคมี SF6 เป็นก๊าซโพพิแลนต์ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ ไม่ไวต่อปฏิกิริยา มีความหนาแน่น 6.13 g/L ที่ระดับน้ำทะเล มากกว่าอากาศ 6 เท่า ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกโดย Henri Moissan และ Paul Lebeau ในปี ค.ศ. 1901

ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายในตัวทำละลาย นิยมใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในการผลิตเซอร์กิตเบรกเกอร์ และสวิตช์เกียร์ที่ใช้กับระบบไฟฟ้าแรงสูง

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบุว่าซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์เป็นแก๊สเรือนกระจก ที่สามารถสร้างผลกระทบรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ 22,000 เท่า แต่เนื่องจากก๊าซนี้มีความหนาแน่นสูง จึงลอยตัวลงต่ำ และไม่มีผลทำให้อุณหภูมิผิวโลกสูงขึ้น

Cr.https://th.m.wikipedia.org/wiki/ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*