หลักสูตรออกแบบงานระบบไฟฟ้าตามแบบฉบับแอดมินห้องไฟฟ้า รุ่นที่ 18 (6,7,13,14,20,21 ก.ค.-3,4 ส.ค. 2567)

หลักสูตรออกแบบงานระบบไฟฟ้า แบบฉบับแอดมินห้องไฟฟ้า รุ่นที่ 18

 

สำหรับการอบรมออกแบบรุ่น 18 นี้ เป็นแบบอบรมผ่าน Zoom 8 วัน และส่งเอกสารไปให้ทางไปรษณีย์

 

ค่าสมัครเรียน 5,000 บาท

 

กำหนดวันอบรม
เป็นวัน ส.-อา. ที่ 6,7,13,14,20,21 ก.ค.-3,4 ส.ค.2567
รวม เวลา 8 วัน ในเวลา 8.30 น – 12.30 น.


สนใจรายละเอียดการชำระเงินติดต่อมาที่ไลน์ส่วนตัวได้ตั้งแต่วันนี้

กดลิงค์นี้นะครับ

https://line.me/ti/p/rNgvoBxIVC

Line ID : pakorn.p4


 

หลักการและเหตุผล

         งานออกแบบระบบไฟฟ้า ถือเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในหลายส่วนมากประกอบกัน เช่น ความรู้ทางวิศวกรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้ที่จะสามารถออกแบบงานระบบไฟฟ้าได้นั้นจำเป็นความรู้และความชำนาญด้านนี้เป็นอย่างดี เพราะการออกแบบระบบไฟฟ้าต้องคำนึงถึงเงื่อนไขพื้นฐานดังต่อไปนี้ คือ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือของระบบ ความง่ายในการปฎบัติงาน การบำรุงรักษา และงบประมาณการลงทุน

         ซึ่งหลักสูตรนี้ จะนำผู้เข้าอบรมไปทราบถึงขั้นตอนและการคำนวณหาพิกัดต่างๆที่จำเป็น  ในออกแบบระบบไฟฟ้า โดยจะเริ่มตั้งแต่โหลดไฟฟ้าตัวสุดท้าย-ตู้ไฟฟ้า-สายไฟฟ้า-อุปกรณ์ป้องกัน-จนถึงการหาขนาดหม้อแปลง ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด พร้อมทั้งนำเสนอเทคนิคต่างๆ (อย่างง่าย…แบบฉบับแอดมินห้องไฟฟ้า) และสอดแทรกเกร็ดความรู้ ที่มาที่ไปของข้อกำหนดในมาตรฐานฯ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เป้าหมายเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง

” โดยจะอ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 (ฉบับล่าสุด) เป็นหลัก “

หลักสูตรนี้เขียนขึ้นมาเพื่อ วิศวกรไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า, บุคคลทั่วไป

 • วิศวกรไฟฟ้า – เพื่อทำให้ทราบถึงมาขอค่าต่างๆที่มาตรฐานกำหนดไว้ว่ามีวีธีการคิดอย่างไรมาได้อย่างไร เพื่อเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องในการออกแบบ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปรับระดับใบประกอบวิชาชีพจากภาคีเป็นสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกรได้

 • ช่างไฟฟ้า – สามารถอ่านแบบตรวจสอบแบบและแก้ไขแบบเบื้องต้นได้ ตามมาตรฐานฯ ได้อย่างถูกต้อง

 • ผู้สนใจทั่วไป – สามารถเข้าใจลำดับขั้นตอนการออกแบบงานระบบไฟฟ้า ว่ามีขั้นตอนอย่างไร สามารถนำความรู้ไปคุยกับช่างไฟฟ้าเบื้องต้นได้


วิทยากร

นายปกรณ์ ปริยะวาที

ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ (Facebook) “ห้องไฟฟ้า” ที่เผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านงานระบบไฟฟ้า

ประสบการณ์ทำงาน 22 ปี ในสายงานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟ้ากำลัง วฟก.1177


เอกสารและข้อมูลที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • เอกสาร Handout ประกอบการอบรม (Paper) 1 เล่ม พร้อมไฟล์ PDF
 • แบบฟอร์มการเขียน Load schedule และ Single line Diagram (ไฟล์ Excel & Auto-cad)
 • แบบฟอร์มการคำนวณค่าต่างๆใน Single line Diagram (ไฟล์ Excel) เช่น ขนาดหม้อแปลง ขนาดสาย ขนาดเบรกเกอร์ ขนาด Capacitor bank, คำนวณแรงดันตก และค่ากระแสลัดวงจร
 • เอกสารมาตรฐาน ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวกับงานออกแบบระบบไฟฟ้า (ไฟล์ PDF)
 • ประกาศนียบัตร


วัตถุประสงค์

 • ผู้อบรมสามารถเข้าใจหลักการและขั้นตอนการออกแบบระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้อบรมได้ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • ผู้อบรมสามารถออกแบบแสงสว่างแบบวิธี Lumen method ได้ และเข้าใจตัวแปรต่างๆในสูตรพื้นฐานของการคำนวณแสงสว่างได้ ทราบถึงระดับความสว่างตามที่กฎหมายกำหนด และการเลือกใช้โคมไฟให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้อบรมสามารถออกแบบและวางตำแหน่งโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินได้ถูกต้องตามมาตรฐานฯ
 • ผู้อบรมสามารถกำหนดจำนวนเต้ารับให้เหมาะสมกับพื้นที่ หรือห้องแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม (ในกรณีที่เจ้าของงานไม่ได้ระบุมาให้)
 • ผู้อบรมสามารถประเมินค่ากำลังไฟฟ้า (VA) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และโหลดประกอบอาคารได้เบื้องต้น
 • ผู้อบรมสามารถจัดทำตารางโหลดได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้อบรมสามารถคำนวณหาขนาดกระแสพิกัดของอุปกรณ์ป้องกันได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานฯ (ทั้งโหลดทั่วไป โหลดมอเตอร์ และโหลดเครื่องเชื่อม)
 • ผู้อบรมสามารถคำนวณหาขนาดสายวงจรย่อย, สายป้อน และสายประธานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานฯ
 • ผู้อบรมสามารถคำนวณแรงดันตกในสายไฟฟ้าได้
 • ผู้อบรมสามารถคำนวณหาขนาดพิกัดของกระแสลัดวงจรที่ตำแหน่งต่างๆได้ เพื่อกำหนดขนาดพิกัดของอุปกรณ์ป้องกันได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้อบรมสามารถเลือกและกำหนดขนาดช่องเดินสายไฟฟ้าและรางเคเบิลได้ถูกต้องตามมาตรฐานฯ
 • ผู้อบรมสามารถออกแบบบ Capacitor bank ที่ตู้ MDB ได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้อบรมสามารถเข้าใจที่มาของ Harmonic ในระบบไฟฟ้า และผลต่อระบบไฟฟ้า และวิธีการการป้องกัน
 • ผู้อบรมสามารถทำการประมาณโหลดเพื่อหาขนาดหม้อแปลงได้อย่างถูกต้อง สำหรับอาคารประเภทต่างๆ
 • ผู้อบรมสามารถเข้าใจประโยชน์ของการต่อลงดิน และทำการออกแบบระบบการต่อลงดินและสายดินได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานฯ
 • ผู้อบรมสามารถเขียน Single line diagram ได้อย่างถูกต้อง (ทราบถึงค่าต่างๆที่จำเป็นที่ต้องระบุอยู่ในแบบ)
 • ผู้อบรมสามารถกำหนดขนาดสายไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่รับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯจนถึงหม้อแปลง และอุปกรณ์ป้องกันทางด้านแรงสูง ตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าฯ ได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม

 

วันเวลาในการอบรม

วัน ส.-อา. ที่  6-7 ก.ค. 2567

วัน ส.-อา. ที่ 13-14 ก.ค. 2567

วัน ส.-อา. ที่ 20-21 ก.ค. 2567

วัน ส.-อา. ที่ 3-4 ส.ค. 2567

เวลา 8.30-12.30 น. 8 วัน


ผู้ชำระเงินค่าอบรมหลักสูตรออกแบบงานระบบไฟฟ้า รุ่นที่ 18

จะได้สิทธิอะไรบ้าง

          1) เอกสารประกอบการอบรมเป็นรูปเล่ม 1 เล่ม ความหน้าสไลต์ 1,100 หน้า พร้อมไฟล์ส่งให้โหลด

         2) โปรแกรมการคำนวณขนาดสาย ขนาดเบรกเกอร์ ขนาดหม้อแปลง ขนาดคาปาซิเตอร์ ขนาดแรงดันตก ขนาดกระแสลัดวงจร 

         2) แอดชื่อเข้ากลุ่มเพื่อดูวีดีโอที่บันทึกไว้ของรุ่นที่ผ่านมาได้ แบบไม่หมดอายุ (และมี Update ทุกรุ่น)

         3) เชิญเข้ากลุ่ม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและสอบถามคำถามต่างๆหลังการอบรมได้ตลอด

         4) ไม่เข้าใจตรงไหนสายตรงถึงผมได้ตลอดเวลา

         5) ใบประกาศนียบัตร (e-certificate)

         6) สามารถนำชั่วโมงเรียนไปลงคะแนนกิจกรรมภายนอกของ สภาวิศวกร PDU ได้ 32 หน่วย (เท่าชั่วโมงการเรียน)

——————————————————

*** ไม่ต้องรอถึงวันอบรม เมื่อชำระค่าอบรม เราจะเชิญเข้ากลุ่มเพื่อเข้าดูวีดีโอของรุ่นที่แล้วไปพลางๆก่อน พร้อมเชิญเข้ากลุ่มเพื่อพูดคุยคำถามต่างๆและรับข้อมูลแบบเจาะลึกได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน  ///


อัตราค่าลงทะเบียน

5,000 บาท / ท่าน (รับจำนวนจำกัดแค่ 50 ท่านแรกเท่านั้น)

หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงกับผู้จัดหลักสูตร
กดลิงค์นี้นะครับ

https://line.me/ti/p/rNgvoBxIVC

Line ID : pakorn.p4มาเรียนรู้เทคนิคต่างๆด้วยกันนะครับ

   


การเรียนของเราจะเริ่มเรียนกันตั้งผู้สัมครชำระค่าลงทะเบียนมา

ไม่ต้องรอให้ถึงวันอบรม เพราะเรามีกลุ่มเรียนรู้


หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงกับผู้จัดหลักสูตร
กดลิงค์นี้นะครับ

https://line.me/ti/p/rNgvoBxIVC

Line ID : pakorn.p4