ระบบสื่อสารสองทาง ในระบบ Fire alarm เรื่อง Telephone

#ระบบสื่อสารสองทางในระบบ Fire alarm ที่มีข้อกำหนดให้ติดตั้ง ระบบสื่อสารสองทาง เช่น ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ไว้ในพื้นที่ปลอดควันหน้าลิฟต์, ห้องเครื่องลิฟต์, ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง, ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ทางออกในห้องบันไดหนีไฟแบบปิดล้อมทุกชั้น และพื้นที่หลบอัคคีภัยชั่วคราวสำหรับอาคารสูง, อาคารใหญ่, อาคารใหญ่พิเศษ, อาคารสาธารณะ, อาคารอยู่อาศัยรวม

ส่วนใหญ่จะเห็นติดแต่ Telehone jeck กัน

จริงๆแล้ว ควรเตรียมเป็น Emergency Telephone Station ด้วยดีกว่ามั้ย

เพราะคนที่หนีไฟหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จะได้สามารถโทรคุยฉุกเฉินหรือขิความช่วยเหลือกับศูนย์ควบคุมสั่งการดับเพลิงของอาคารได้หรือเขาเตรียมไว้แค่ รู้เสียบโทรศัพท์ พอไฟไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะต้องพก Telephone handset กันไปเอง ที่เห็นบ้างครั้งก็หาไม่เจอหรือหาย

บ้างครั้งทั้งอาคารก็มีอยู่แค่อันเดียวมาตรฐานยังไปไม่สุดนะ ถ้าไม่เขียนให้ชัด ก็ไม่ติดกัน หรือเข้าใจว่าไม่ต้องมี เพราะมาตรฐานไม่ได้เขียนไว้

ตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ของ วสท. EIT-021002-19 กำหนดให้ในบันไดหนีไฟ (แบบปิดล้อมทนไฟ) ต้องติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้าง ในพื้นที่ป้องกันหรือทางเดินในอาคารที่จะเข้าสู่บันไดหนีไฟทุกชั้นต้องติดตั้ง

1) อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke detector)

2) อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ (Bell หรือ Horn หรือ Speaker)

3) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Alarm Device)

ในช่องบันไดหนีไฟทุกชั้นต้องติดตั้ง

1) อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke detector)

2) หัวจ่ายน้ำดับเพลิง

3) อุปกรณ์สื่อสารสองทาง *** (Two way communication)

(ข้อ 3 *** บังคับสำหรับอาคารสูง, อาคารใหญ่, อาคารใหญ่พิเศษ, อาคารสาธารณะ, อาคารอยู่อาศัยรวม)

– เช่น ระบบ Intercom (ตัวอย่างแบบที่ใช้กันในลิฟต์) หรือระบบ Fire man telephone แต่ข้อสำคัญไม่ได้เตรียมไว้แค่ Telephone jack นะ จะต้อง Telephone hand set ติดตั้งไว้ด้วยตามรูปนะ (ส่วนใหญ่ที่เห็นจะมีแค่รู jack เสียบโทรศัพท์แต่ไม่มีโทรศัพท์)

– มีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสื่อสารกับห้องควบคุมหรือศูนย์สั่งการดับเพลิงไหม้ของอาคาร หรือมีไว้ให้คนทั่วไปที่อยู่ในบันไดหนีไฟไว้สื่อสารกับห้องควบคุม กรณีฉุกเฉิน หรือกรณีติดในช่องบันไดหนีไฟ เพราะปกติประตูหนีไฟที่ถูกต้องตามมาตรฐานเมื่อเข้าไปแล้วจะไม่สามารถเข้าออกระหว่างชั้นได้อีกต้องออกไปในประตูชั้นที่หนึ่งหรือพื้นที่หลบภัยหรือประตูเปิดออกสู่อาคารประตูเดียว (คือเปิดเข้าได้อย่างเดียว) เพื่อป้องกันการเปิดออกระหว่างชั้นแล้วหากชั้นนั้นที่เปิดออกไปเกิดเพลิงไหม้อยู่ก็จะไม่ลามเข้ามาในบันไดหนีไฟได้ ดังนั้นจำเป็นต้องมีระบบสื่อสารสองทางหากเกิดมีเหตุเช่น ประตูปล่อยออกนอกอาคารโดนล๊อกหรือออกไม่ได้ด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*