มีสายดินแล้วต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วอีกหรือไม่#

#สายดิน เป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องมีไว้ป้องกันไฟดูด เพื่อให้กระแสไฟที่รั่วไหลลงดินได้สะดวก โดยไม่ผ่านร่างกายเรา (ไฟไม่ดูด)

#ส่วนเครื่องตัดไฟรั่ว มีหน้าที่ตัดกระแสไฟรั่วก่อนที่จะเป็นอันตรายกับมนุษย์ (ไฟดูด) ดังนั้นระบบไฟฟ้าที่ดี จึงควรมีทั้งระบบสายดินและเครื่องตัดไฟรั่ว เพื่อเสริมการทำงานซึ่งกันและกันให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยวงจรไฟฟ้าใดที่ติดตั้งนอกอาคารหรือในอาคารที่ใช้งานใกล้ที่เปียกชื้นหรือน้ำ คนมีโอกาสเข้าถึงหรือสัมผัสใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆได้

สรุปโดยหลักการ “สายดินเป็นสิ่งที่ต้องมี เครื่องตัดไฟรั่วเป็นสิ่งที่ควรมี “แต่ในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของประเทศไทย ปี พ.ศ.2556 และข้อกำหนดของการไฟฟ้า (กฟน. และ กฟภ.) มีระบุบังคับว่าวงจรไหนบ้าง #ต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว เช่น เต้ารับไฟฟ้าในห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องครัว โรงจอดรถ ชั้นใต้ดิน / วงจรที่ใกล้อ่างล้างมือ ล้างจาน / วงจรที่ใช้ภายนอกที่คนจะสัมผัสได้ / เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน อ่างอาบน้ำ / เต้ารับไฟฟ้าชั้น 1 ที่เคยมีประวัติน้ำท่วมถึง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*