ทำไม ? CT (Current Transformer – หม้อแปลงวัดกระแส) จึงห้าม Open Circuit ? ทำไม ? PT (Potential Transformer – หม้อแปลงวัดแรงดัน) จึงห้าม Short Circuit ?

ทำไม ? CT (Current Transformer – หม้อแปลงวัดกระแส) จึงห้าม Open Circuit ? ทำไม ? PT (Potential Transformer – หม้อแปลงวัดแรงดัน) จึงห้าม Short Circuit ?

ตอบ จากสูตรพื้นฐานของหม้อแปลง E1/ E2 = I2/I1

– ถ้า CT (หม้อแปลงกระแส) เมื่อเปิดวงจร (Open circuit) = กระแสด้านทุติยภูมิ I2=0 ; แต่จะทำให้แรงดันด้านทุติยภูมิ E2=E1*I1/0 จะทำให้แรงดัน E2 สูงเกินพิกัด CT จนเสียหาย (ระเบิด)

– ถ้า PT (หม้อแปลงแรงดัน) เมื่อปิดวงจร (Short circuit) = แรงดันด้านทุตยภูมิ E2=0 แต่จะทำให้กระแสทางด้านทุติยภูมิ I2=E1*I1/0 จะทำให้กระแส I2 จะสูงเกินพิกัด PT จนเสียหาย (ขดลวดไหม้)

^_^ จำกันได้มั้ย ว่า 0 ไปหารอะไรก็จะได้ค่าสูงเป็น infinity (ตัวหารยิ่งน้อย ผลลัพธ์ก็จะยิ่งมากขึ้น)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*